Smithtown Kia

Smithtown Kia

726 Middle Country Rd, Saint James, NY 11780

New 888-688-2809
Used 888-612-2492
Service 888-450-1101

Special Offers Available From This Dealer

2014 Kia Sorento

2014 Kia Sorento

View Inventory
2014 Kia Optima Hybrid

2014 Kia Optima Hybrid

View Inventory