Precision Toyota of Tucson

4.3
(1,339 reviews)
19 matches
Toyota Certified
2021 Toyota RAV4 XLE
60,545 mi.
$25,999 $1,000 price drop
CPO Warrantied
Toyota Certified
2017 Toyota Prius Prime Plus
6,435 mi.
$30,999
CPO Warrantied
Toyota Certified
2021 Toyota Tacoma SR5
14,630 mi.
$33,999
CPO Warrantied
Toyota Certified
2020 Toyota Camry XSE
7,036 mi.
$31,999
CPO Warrantied
Toyota Certified
2021 Toyota RAV4 XLE
62,736 mi.
$28,262
CPO Warrantied
Toyota Certified
2022 Toyota Prius Prime LE
16,221 mi.
$32,999
CPO Warrantied
Toyota Certified
2021 Toyota RAV4 XLE
60,923 mi.
$25,999 $1,000 price drop
CPO Warrantied
Toyota Certified
2021 Toyota Tundra SR5
14,071 mi.
$42,999
CPO Warrantied
Toyota Certified
2021 Toyota 4Runner SR5 Premiu
51,554 mi.
$36,999
CPO Warrantied
Toyota Certified
2021 Toyota Prius Limited
34,057 mi.
$30,999
CPO Warrantied
Toyota Certified
2021 Toyota RAV4 Adventure
60,996 mi.
$28,999 $2,000 price drop
CPO Warrantied
Toyota Certified
2019 Toyota Tundra Limited
44,164 mi.
$40,999
CPO Warrantied
No photo available
Toyota Certified
2021 Toyota 4Runner SR5
18,920 mi.
$35,999
CPO Warrantied
No photo available
Toyota Certified
2022 Toyota Sienna LE
18,736 mi.
$42,999
CPO Warrantied
No photo available
Toyota Certified
2019 Toyota Tacoma SR5
41,956 mi.
$36,214
CPO Warrantied
No photo available
Toyota Certified
2021 Toyota 4Runner SR5
23,793 mi.
$36,999
CPO Warrantied
No photo available
Toyota Certified
2019 Toyota Tacoma TRD Off-Ro
7,428 mi.
$38,999
CPO Warrantied
No photo available
Toyota Certified
2020 Toyota Camry SE
62,142 mi.
$21,999
CPO Warrantied
No photo available
Toyota Certified
2022 Toyota Tacoma TRD Off-Ro
8,507 mi.
$41,999
CPO Warrantied