Mitsubishi i miev

Our view: 2012 Mitsubishi i-MiEV